GRIF spol. s r.o.

BRATISLAVA
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava 5
Tel. informácie:
02/68 20 14 11
Tel. predaj vozidiel:
02/68 20 14 18
02/63 83 78 24

PIEŠŤANY
Pod Párovcami 137
921 01 Piešťany
Tel: 033/7731010

Partner: 

Servis vozidiel

Čapajevova ul.7, Bratislava 851 04 - SERVIS VOZIDIEL

otváracia doba: Pondelok - Piatok od 7.00 - 18.00

Tel.:Servis - mechan.:Servis - lakovňa

02/68 20 14 14
02/68 20 14 17
02/68 20 14 20

0907 734 722
0907 734 743
0911 734 722

02/68 20 14 15

Vencelík Radovan
Scholz Juraj


Portschy Richard
lakovna@grif-grif.sk

    

E-mail:
Servis - mechanická dieľňa
Servis - lakovňa
Garanćné oddelenie

hot-line vikendy


servis@grif-grif.sk
lakovna@grif-grif.sk
mailto:servis@grif-grif.sk

+421905972937
Méry Peter

8 hod.služba

 

Objednanie do servisu online

:*
:*
:
:*
:*
 
:
:
:
:*
:*
 
:
:
: