GRIF spol. s r.o.

BRATISLAVA
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava 5
Tel. informácie:
02/68 20 14 11
Tel. predaj vozidiel:
02/68 20 14 18
02/63 83 78 24

PIEŠŤANY
Pod Párovcami 137
921 01 Piešťany
Tel: 033/7731010

Partner: 

GRIF, spol. s r.o.

Prevádzka BRATISLAVA:

Čapajevova č.7
851 04 Bratislava 5
Tel.č.: 02 / 68 20 14 11
Orange: 0907 734 722, 0907 734 743
T-com: 0911 734 722

Prevádzka BRATISLAVA:

Panonská cesta č.21
851 04 Bratislava 5
Tel.č.: 02 / 63 83 40 87

Prevádzka PIEŠŤANY:

M AUTO - Milan Pagáč
Pod Párovcami 149
921 01 Piešťany

Tel: 033/77 310 10 

mautopredaj@gmail.com

Mapa ZDE Mapa ZDE Mapa ZDE

 

E-mail: office@grif-grif.sk

Predaj vozidiel:
Tel.č.: 02 / 63 83 40 87, 68 20 14 18
E-mail: auta@grif-grif.sk

Tichý Tomáš: Tel.č.: 0905 934 888, tichy@grif-grif.sk
Csipák Róbert: Tel.č.: 0905 602 382, csipak@grif-grif.sk
Richard Horňák: Tel.č.: 0907 754 442, hornak@grif-grif.sk

Servis:
Tel.č.: 02 / 68 20 14 14, 68 20 14 17
Orange: 0907 734 722, 0907 734 743
T-com: 0911 734 722
E-mail: servis@grif-grif.sk

Predaj náhradných dielov:
Tel.č.: 02 / 68 20 14 16, 68 20 14 21
Orange: 0907 734 722, 0907 734 743
T-com: 0911 734 722
E-mail: nd@grif-grif.sk